487 853 303
               725 881 486


               Isidacentrum@gmail.com

 • Hormonální jóga
  Lenka Purkytová
  každou středu
  od 17:30 do 19:00

 • logo Isida

  Denní stacionář

  Psychosomaticko - psychoterapeutický denní stacionář představuje intenzivnější formu psychosomatické léčby. Základem léčby v DS je komunita a individuální terapie, která je doplněná o další aktivity: skupinovou, rodinnou či párovou terapii, pracovní terapii, tvořivé aktivity, meditaci, relaxaci. Léčba je vedena komunitním způsobem.

  Náplň DS pomáhá lidem najít aktivní přístup k ovlivnění nemoci, uzdravení a zkvalitnění života, zvládnutí životní krize, navrátit režim a pravidelný rytmus do života při dlouhodobé neschopnosti či invalidním důchodu.

  Psychosomaticky - psychoterapeutická léčba dospělých pacientů s tělesnými nebo psychickými obtížemi či jejich kombinací je postavená tak, aby byla věnována pozornost biologickému i psychosociálnímu kontextu stonání. Opakovaně společně s klienty zažíváme snížení pocitu psychiatrické stigmatizace, větší vzájemné pochopení, respekt a zvýšení motivace pro léčbu.

  A právě proto, že propojujeme léčbu pacientů s tělesnými i psychickými příznaky z různě vzdálených oblastí, je třeba, abychom pro každého pacienta vytvářeli individuální plán léčebného programu, který má obsahovou stránku a strukturu. Program DS je pak rozdělen na přípravnou fázi zaměřenou na mapování zakázky a otužování bytí ve skupině dalších pacientů, vlastní program a eventuelně doléčovací program.

  Při tvorbě léčebného plánu zohledňujeme: charakter a intenzitu onemocnění – zakázku pacienta, věk, rodinné uspořádaní, schopnost pracovat, vzdálenost místa bydliště, finanční možnosti pro dojíždění. Každý klient má individuální frekvenci docházení do DS dle svých možností.

  Psychiatrickou medikaci zajišťujeme my nebo pacientův ambulantní psychiatr, se kterým spolupracujeme.

  Ordinační hodiny:

  PO8:00 - 20:00 hod.
  ÚT8:00 - 16:30 hod.
  ST8:00 - 16:30 hod.
  ČT8:00 - 18:00 hod.
  8:00 - 16:30 hod.

  Vedoucí lékař:

  MUDr. Iva Švarcová

  Terapeutický tým:

  MUDr. Iva Švarcová
  Mgr. Martina Balcarová
  MUDr. Sylva Zuzánková
  Mgr. Vojtěch Lebduška
  Mgr. Silvie Šafářová
  PhDr. Lucie Lebdušková