487 853 303
               725 881 486


               Isidacentrum@gmail.com

 • Hormonální jóga
  Lenka Purkytová
  každou středu
  od 17:30 do 19:00 • Úvod

  Isida je českolipské centrum duševního zdraví, které nabízí psychosomatickou diagnostiku, léčbu a prevenci. Tento program obohacují seberozvojové aktivity.

  Základem centra byla psychosomaticko – psychiatrická ambulance MUDr. Ivy Švarcové, která vznikla v r. 2005. Cílem bylo umožnit psychosomatickou léčbu pacientům s tělesnými i psychickými potížemi v České Lípě a okolí.

  V r. 2009 MUDr. Švarcová rozšířila tuto ambulanci o Isida centrum, kde se kromě psychosomaticko-psychiatrické ambulance nachází i psychologická ambulance a psychosomatický denní stacionář s psychoterapeutickým programem.

  Pracuje zde tým lékařů, psychologů, sester, terapeutů a lektorů, pro které je důležitá úcta ke každému člověku a jeho příběhu.

  Společně s pacientem - klientem hledáme cesty, jak může lépe komunikovat se svým tělem a duší, partnerem, rodinou, přáteli, spolupracovníky, okolním světem tak, aby rozvinul své sebeúzdravné dovednosti a spojil se svým životním úkolem a prosperitou.

  Isida vyznává filosofii úcty k člověku, jeho duchovní očistě a regeneraci.